Artkel i Göteborgsposten av Ben Loveless

Date : 17 mars, 2016
Både konstnärer och beställare behöver gallerierna, skriver Galleriförbundets ordförande Ben Loveless, apropå GP:s rapportering om hur mycket av konstnärernas arvoden som går direkt till galleristerna.
Fortsätt läsa

Nya kulturpolitiska strategier efterlyses

Date : 24 oktober, 2015
Svenska Galleriförbundet efterlyser nya kulturpolitiska strategier som syftar till att gynna professionella gallerier. Inom förbundet arbetar vi därför aktivt med ett lyfta fram ett antal områden där samarbetet mellan konstnär, galleri och inköpare/beställare av konst bör tydliggöras.
Fortsätt läsa