Välkommen till Svenska Galleriförbundet!

Svenska Galleriförbundet är ett rikstäckande förbund för konstgallerier i Sverige. Förbundet har som uppgift att främja galleriernas roll på konstscenen och att bevaka medlemmarnas gemensamma intressen i kulturpolitiska frågor.

Vidare arbetar förbundet aktivt med att informera om galleriernas arbete och strävan att skapa och utveckla en marknad för såväl unga, oetablerade som redan etablerade konstnärer på en svensk eller internationell konstscen. Få konstnärer eller konstnärsgrupper har nått erkännande utan att representeras eller stödjas av ett galleri. Utställningar på museer och konsthallar skulle försvåras betydligt utan det långsiktiga arbete som ett galleri kontinuerligt gör för att lyfta fram enskilda konstnärskap.

Svenska Galleriförbundet arbetar för att konstmarknaden ska präglas av ett långsiktigt tänkande och värna om både det konstnärliga och ekonomiska värdet. Medlemmar i Svenska Galleriförbundet tillhandahåller information om konstnärer och borgar för kvalitet i utställningsverksamhet och proveniens. I fokus står konstnärlig integritet, expertkunskap och engagemang.

Svenska Galleriförbundet

”Både konstnärer och beställare behöver gallerierna…”
Artkel i Göteborgsposten av Ben Loveless apropå GP:s rapportering om hur mycket av konstnärernas arvoden som går direkt till galleristerna.” Läs mer

För våra medlemmar

Mer information finns under Logga inLösenord för förbundets medlemmar erhålla genom att kontakta cecilia@chgallery.se.

Några av våra medlemmar

Christian Larsen

Category :
Hudiksvallsgatan 8 113 30 Stockholm Tel: 08 30 98 30 info@christianlarsen.se christianlarsen.se

Belenius

Category :
Ulrikagatan 13 115 23 Stockholm Tel: 070-8556856 info@belenius.com belenius.com

Galerie Forsblom

Category :
Karlavägen 9 114 24 Stockholm Tel: 08-207807 stockholm@galerieforsblom.com galerieforsblom.com

Galleri Hera

Category :
Hornsgatan 36 118 20 Stockholm Tel: 08 642 11 13 info@gallerihera.se gallerihera.se

Galerie Leger

Category :
Dockplatsen 8 211 19 Malmö Tel: 040 727 30 leger@galerie-leger.se galerie-leger.se

Galleri Flach

Category :
Hälsingegatan 43 11331 Stockholm Tel: 08 661 13 99 info@galleriflach.com galleriflach.com