Välkommen till Svenska Galleriförbundet!

Svenska Galleriförbundet är ett rikstäckande förbund för konstgallerier i Sverige. Förbundet har som uppgift att främja galleriernas roll på konstscenen och att bevaka medlemmarnas gemensamma intressen i kulturpolitiska frågor.

Vidare arbetar förbundet aktivt med att informera om galleriernas arbete och strävan att skapa och utveckla en marknad för såväl unga, oetablerade som redan etablerade konstnärer på en svensk eller internationell konstscen. Få konstnärer eller konstnärsgrupper har nått erkännande utan att representeras eller stödjas av ett galleri. Utställningar på museer och konsthallar skulle försvåras betydligt utan det långsiktiga arbete som ett galleri kontinuerligt gör för att lyfta fram enskilda konstnärskap.

Svenska Galleriförbundet arbetar för att konstmarknaden ska präglas av ett långsiktigt tänkande och värna om både det konstnärliga och ekonomiska värdet. Medlemmar i Svenska Galleriförbundet tillhandahåller information om konstnärer och borgar för kvalitet i utställningsverksamhet och proveniens. I fokus står konstnärlig integritet, expertkunskap och engagemang.

Svenska Galleriförbundet

”Både konstnärer och beställare behöver gallerierna…”
Artkel i Göteborgsposten av Ben Loveless apropå GP:s rapportering om hur mycket av konstnärernas arvoden som går direkt till galleristerna.” Läs mer

För våra medlemmar

Mer information finns under Logga inLösenord för förbundets medlemmar erhålla genom att kontakta cecilia@chgallery.se.

Några av våra medlemmar

Arnstedt

Category :
Postridarensväg 18 269 41 Östra Karup Tel: 0431 745 57 info@galleriarnstedt.se galleriarnstedt.se

Galleri Thomassen

Category :
Götabergsgatan 32 411 34 Göteborg Tel: 031 81 19 92 mail@gallerithomassen.se gallerithomassen.se

S.P.G.

Category :
Gävlegatan 10 b 113 30 Stockholm Tel: 0731 83 91 71 info@spgallery.se spgallery.se

Konstochfolk

Category :
Hornsgatan 34 118 20 Stockholm Tel: 08 702 03 05 galleriet@konstochfolk.se konstochfolk.se

Wetterling Gallery

Category :
Kungsträdgården 3 111 47 Stockholm Tel: 08 10 10 09 info@wetterlinggallery.com wetterlinggallery.com

Erik Nordenhake

Category :
Lill-Jans plan 6 114 25 Stockholm Tel: 073-0498680 erik@eriknordenhake.com eriknordenhake.com

Loyal Gallery

Category :
Odengatan 3 114 24 Stockholm Tel: 08-6807711 loyal@loyalgallery.com loyalgallery.com

Galleri Cupido

Category :
Svartmangatan 27 111 29 Stockholm Tel: 08 20 00 38 marjatta@gallericupido.se gallericupido.se