Välkommen till Svenska Galleriförbundet!

Svenska Galleriförbundet är ett rikstäckande förbund för konstgallerier i Sverige. Förbundet har som uppgift att främja galleriernas roll på konstscenen och att bevaka medlemmarnas gemensamma intressen i kulturpolitiska frågor.

Vidare arbetar förbundet aktivt med att informera om galleriernas arbete och strävan att skapa och utveckla en marknad för såväl unga, oetablerade som redan etablerade konstnärer på en svensk eller internationell konstscen. Få konstnärer eller konstnärsgrupper har nått erkännande utan att representeras eller stödjas av ett galleri. Utställningar på museer och konsthallar skulle försvåras betydligt utan det långsiktiga arbete som ett galleri kontinuerligt gör för att lyfta fram enskilda konstnärskap.

Svenska Galleriförbundet arbetar för att konstmarknaden ska präglas av ett långsiktigt tänkande och värna om både det konstnärliga och ekonomiska värdet. Medlemmar i Svenska Galleriförbundet tillhandahåller information om konstnärer och borgar för kvalitet i utställningsverksamhet och proveniens. I fokus står konstnärlig integritet, expertkunskap och engagemang.

Svenska Galleriförbundet

”Både konstnärer och beställare behöver gallerierna…”
Artkel i Göteborgsposten av Ben Loveless apropå GP:s rapportering om hur mycket av konstnärernas arvoden som går direkt till galleristerna.” Läs mer

För våra medlemmar

Mer information finns under Logga inLösenord för förbundets medlemmar erhålla genom att kontakta cecilia@chgallery.se.

Några av våra medlemmar

Galleri Thomassen

Category :
Götabergsgatan 32 411 34 Göteborg Tel: 031 81 19 92 mail@gallerithomassen.se gallerithomassen.se

Galerie Helena

Category :
Strandvägen 17 114 56 Stockholm Tel: 070 657 82 02 hello@galeriehelena.se galeriehelena.se

A GALLERY

Category :
Prinsgatan 6 413 05 Göteborg Tel: 031 -7750550 david@agallery.se agallery.se

Elastic

Category : ,
Besöksadress: Tulegatan 19 113 53 Stockholm Tel: 040 611 43 19 / 070 656 43 19 info@elasticgallery.com elasticgallery.com Postadress: Skeppsbron 13B...

Galleri Aveny

Category :
Teatergatan 26 411 35 Göteborg Tel: 031 16 26 22 galleriaveny@swipnet.se galleriaveny.se

Andréhn-Schiptjenko

Category :
Hudiksvallsgatan 8 113 30 Stockholm Tel: 08 612 00 75 info@andrehn-schiptjenko.com andrehn-schiptjenko.com