Välkommen till Svenska Galleriförbundet!

Svenska Galleriförbundet är ett rikstäckande förbund för konstgallerier i Sverige. Förbundet har som uppgift att främja galleriernas roll på konstscenen och att bevaka medlemmarnas gemensamma intressen i kulturpolitiska frågor.

Vidare arbetar förbundet aktivt med att informera om galleriernas arbete och strävan att skapa och utveckla en marknad för såväl unga, oetablerade som redan etablerade konstnärer på en svensk eller internationell konstscen. Få konstnärer eller konstnärsgrupper har nått erkännande utan att representeras eller stödjas av ett galleri. Utställningar på museer och konsthallar skulle försvåras betydligt utan det långsiktiga arbete som ett galleri kontinuerligt gör för att lyfta fram enskilda konstnärskap.

Svenska Galleriförbundet arbetar för att konstmarknaden ska präglas av ett långsiktigt tänkande och värna om både det konstnärliga och ekonomiska värdet. Medlemmar i Svenska Galleriförbundet tillhandahåller information om konstnärer och borgar för kvalitet i utställningsverksamhet och proveniens. I fokus står konstnärlig integritet, expertkunskap och engagemang.

Svenska Galleriförbundet

”Både konstnärer och beställare behöver gallerierna…”
Artikel i Göteborgsposten av Ben Loveless apropå GP:s rapportering om hur mycket av konstnärernas arvoden som går direkt till galleristerna.” Läs mer

För våra medlemmar

Mer information finns under Logga inLösenord för förbundets medlemmar erhålls genom att kontakta cecilia@chgallery.se.

Aktuellt

Några av våra medlemmar

Wetterling Gallery

Category :
Kungsträdgården 3 111 47 Stockholm Tel: 08 10 10 09 info@wetterlinggallery.com wetterlinggallery.com

Domeij Gallery

Category :
Bragevägen 21 11424 Stockholm Phone Christer +46 702649934 Phone Annika +46709249056 www.galleridomeij.com

Andréhn-Schiptjenko

Category :
Linnégatan 31 114 47 Stockholm Tel: 08 612 00 75 info@andrehn-schiptjenko.com andrehn-schiptjenko.com

Galleri Aveny

Category :
Teatergatan 26 411 35 Göteborg Tel: 031 16 26 22 galleriaveny@swipnet.se galleriaveny.se

APA Gallery

Category :
Hornsgatan 44 118 21 Stockholm Tel: 08 599 965 92 apa@apagallery.se apagallery.se

Galleri Hammarén

Category :
Erik Dahlbergsgatan 14 411 26 Göteborg gallerihammaren.se pontus@gallerihammaren.se Tel: 072 003 30 32

Berg Gallery

Category :
Hälsingegatan 43 113 31 Stockholm berggallery.se info@berggallery.se Tel: 070 422 81 46