Välkommen till Svenska Galleriförbundet!

Svenska Galleriförbundet är ett rikstäckande förbund för konstgallerier i Sverige. Förbundet har som uppgift att främja galleriernas roll på konstscenen och att bevaka medlemmarnas gemensamma intressen i kulturpolitiska frågor.

Vidare arbetar förbundet aktivt med att informera om galleriernas arbete och strävan att skapa och utveckla en marknad för såväl unga, oetablerade som redan etablerade konstnärer på en svensk eller internationell konstscen. Få konstnärer eller konstnärsgrupper har nått erkännande utan att representeras eller stödjas av ett galleri. Utställningar på museer och konsthallar skulle försvåras betydligt utan det långsiktiga arbete som ett galleri kontinuerligt gör för att lyfta fram enskilda konstnärskap.

Svenska Galleriförbundet arbetar för att konstmarknaden ska präglas av ett långsiktigt tänkande och värna om både det konstnärliga och ekonomiska värdet. Medlemmar i Svenska Galleriförbundet tillhandahåller information om konstnärer och borgar för kvalitet i utställningsverksamhet och proveniens. I fokus står konstnärlig integritet, expertkunskap och engagemang.

Svenska Galleriförbundet

”Både konstnärer och beställare behöver gallerierna…”
Artikel i Göteborgsposten av Ben Loveless apropå GP:s rapportering om hur mycket av konstnärernas arvoden som går direkt till galleristerna.” Läs mer

Aktuellt

Några av våra medlemmar

Domeij Gallery

Category :
Bragevägen 21 11424 Stockholm Phone Christer +46 702649934 Phone Annika +46709249056 www.galleridomeij.com

Loyal Gallery

Category :
Odengatan 3 114 24 Stockholm Tel: 08-6807711 loyal@loyalgallery.com loyalgallery.com

Anna Bohman Gallery

Category :
Karlavägen 15 B 114 31 Stockholm Tel: 0733 688 000 info@annabohmangallery.com annabohmangallery.com

Bohman-Knäpper

Category :
Sturegatan 36 / Rådmansgatan 15 114 36 Stockholm, Sweden +46 8 28 97 93 info@bohman-knapper.com www.bohman-knapper.com

Galleri Flach

Category :
Konstakademien Jakobsgatan 27C 111 52 Stockholm Tel: 08 661 13 99 info@galleriflach.com galleriflach.com

Galleri Duerr

Category :
Linnégatan 89B 115 23 Stockholm +46 70 307 34 32 deborah@galleriduerr.com galleriduerr.com

Berg Gallery

Category :
Hälsingegatan 43 113 31 Stockholm berggallery.se info@berggallery.se Tel: 070 422 81 46