Välkommen till Svenska Galleriförbundet!

Svenska Galleriförbundet är ett rikstäckande förbund för konstgallerier i Sverige. Förbundet har som uppgift att främja galleriernas roll på konstscenen och att bevaka medlemmarnas gemensamma intressen i kulturpolitiska frågor.

Vidare arbetar förbundet aktivt med att informera om galleriernas arbete och strävan att skapa och utveckla en marknad för såväl unga, oetablerade som redan etablerade konstnärer på en svensk eller internationell konstscen. Få konstnärer eller konstnärsgrupper har nått erkännande utan att representeras eller stödjas av ett galleri. Utställningar på museer och konsthallar skulle försvåras betydligt utan det långsiktiga arbete som ett galleri kontinuerligt gör för att lyfta fram enskilda konstnärskap.

Svenska Galleriförbundet arbetar för att konstmarknaden ska präglas av ett långsiktigt tänkande och värna om både det konstnärliga och ekonomiska värdet. Medlemmar i Svenska Galleriförbundet tillhandahåller information om konstnärer och borgar för kvalitet i utställningsverksamhet och proveniens. I fokus står konstnärlig integritet, expertkunskap och engagemang.

Svenska Galleriförbundet

”Både konstnärer och beställare behöver gallerierna…”
Artikel i Göteborgsposten av Ben Loveless apropå GP:s rapportering om hur mycket av konstnärernas arvoden som går direkt till galleristerna.” Läs mer

Aktuellt

Några av våra medlemmar

Berg Gallery

Category :
Hälsingegatan 43 113 31 Stockholm berggallery.se info@berggallery.se Tel: 070 422 81 46

Andréhn-Schiptjenko

Category :
Linnégatan 31 114 47 Stockholm Tel: 08 612 00 75 info@andrehn-schiptjenko.com andrehn-schiptjenko.com

Galleri Hera

Category :
Hornsgatan 36 118 20 Stockholm Tel: 08 642 11 13 info@gallerihera.se gallerihera.se

Galleri Glas

Category :
Nybrogatan 34, 114 39 Stockholm info@galleriglas.se Tel: +46 70 823 11 87 galleriglas.se

Galleri Duerr

Category :
Linnégatan 89B 115 23 Stockholm +46 70 307 34 32 deborah@galleriduerr.com galleriduerr.com

Elastic

Category : ,
Besöksadress: Ulrikagatan 15 115 23 Stockholm Tel: 040 611 43 19 / 070 656 43 19 info@elasticgallery.com elasticgallery.com Postadress: Skeppsbron...