Välkommen till Svenska Galleriförbundet!

Svenska Galleriförbundet är ett rikstäckande förbund för konstgallerier i Sverige. Förbundet har som uppgift att främja galleriernas roll på konstscenen och att bevaka medlemmarnas gemensamma intressen i kulturpolitiska frågor.

Vidare arbetar förbundet aktivt med att informera om galleriernas arbete och strävan att skapa och utveckla en marknad för såväl unga, oetablerade som redan etablerade konstnärer på en svensk eller internationell konstscen. Få konstnärer eller konstnärsgrupper har nått erkännande utan att representeras eller stödjas av ett galleri. Utställningar på museer och konsthallar skulle försvåras betydligt utan det långsiktiga arbete som ett galleri kontinuerligt gör för att lyfta fram enskilda konstnärskap.

Svenska Galleriförbundet arbetar för att konstmarknaden ska präglas av ett långsiktigt tänkande och värna om både det konstnärliga och ekonomiska värdet. Medlemmar i Svenska Galleriförbundet tillhandahåller information om konstnärer och borgar för kvalitet i utställningsverksamhet och proveniens. I fokus står konstnärlig integritet, expertkunskap och engagemang.

Svenska Galleriförbundet

”Både konstnärer och beställare behöver gallerierna…”
Artikel i Göteborgsposten av Ben Loveless apropå GP:s rapportering om hur mycket av konstnärernas arvoden som går direkt till galleristerna.” Läs mer

Aktuellt

Några av våra medlemmar

Galleri Hera

Category :
Hornsgatan 36 118 20 Stockholm Tel: 08 642 11 13 info@gallerihera.se gallerihera.se

Galleri Glas

Category :
Nybrogatan 34, 114 39 Stockholm info@galleriglas.se Tel: +46 70 823 11 87 galleriglas.se

OBRA

Category :
Stora Varvsgatan 12-14 211 19 Malmö Tel: +46 (0)727-206-633 gallery@obra.se obra.se

A GALLERY

Category :
Prinsgatan 6 413 05 Göteborg Tel: 031 -7750550 david@agallery.se agallery.se

Bohman-Knäpper

Category :
Sturegatan 36 / Rådmansgatan 15 114 36 Stockholm, Sweden +46 8 28 97 93 info@bohman-knapper.com www.bohman-knapper.com

Galleri Cupido

Category :
Svartmangatan 27 111 29 Stockholm Tel: 08 20 00 38 marjatta@gallericupido.se gallericupido.se

Galleri Eklund

Category :
Karlavägen 15 114 31 Stockholm Tel: 070 661 75 26 margareta@gallerieklund.se gallerieklund.se