Välkommen till Svenska Galleriförbundet!

Svenska Galleriförbundet är ett rikstäckande förbund för konstgallerier i Sverige. Förbundet har som uppgift att främja galleriernas roll på konstscenen och att bevaka medlemmarnas gemensamma intressen i kulturpolitiska frågor.

Vidare arbetar förbundet aktivt med att informera om galleriernas arbete och strävan att skapa och utveckla en marknad för såväl unga, oetablerade som redan etablerade konstnärer på en svensk eller internationell konstscen. Få konstnärer eller konstnärsgrupper har nått erkännande utan att representeras eller stödjas av ett galleri. Utställningar på museer och konsthallar skulle försvåras betydligt utan det långsiktiga arbete som ett galleri kontinuerligt gör för att lyfta fram enskilda konstnärskap.

Svenska Galleriförbundet arbetar för att konstmarknaden ska präglas av ett långsiktigt tänkande och värna om både det konstnärliga och ekonomiska värdet. Medlemmar i Svenska Galleriförbundet tillhandahåller information om konstnärer och borgar för kvalitet i utställningsverksamhet och proveniens. I fokus står konstnärlig integritet, expertkunskap och engagemang.

Svenska Galleriförbundet

”Både konstnärer och beställare behöver gallerierna…”
Artikel i Göteborgsposten av Ben Loveless apropå GP:s rapportering om hur mycket av konstnärernas arvoden som går direkt till galleristerna.” Läs mer

För våra medlemmar

Mer information finns under Logga inLösenord för förbundets medlemmar erhålls genom att kontakta cecilia@chgallery.se.

Aktuellt

Några av våra medlemmar

Galleri Glas

Category :
Nybrogatan 34, 114 39 Stockholm info@galleriglas.se Tel: +46 70 823 11 87 galleriglas.se

Arnstedt

Category :
Postridarensväg 18 269 41 Östra Karup Tel: 0431 745 57 info@galleriarnstedt.se galleriarnstedt.se

Ed. art

Category :
Hagagatan 14 113 48 Stockholm Tel: +46 8 511 711 60 info@ed-art.se ed-art.se

Belenius

Category :
Ulrikagatan 13 115 23 Stockholm Tel: 070-8556856 info@belenius.com belenius.com

A GALLERY

Category :
Prinsgatan 6 413 05 Göteborg Tel: 031 -7750550 david@agallery.se agallery.se

Galleri Flach

Category :
Konstakademien Jakobsgatan 27C 111 52 Stockholm Tel: 08 661 13 99 info@galleriflach.com galleriflach.com

OBRA

Category :
Stora Varvsgatan 12-14 211 19 Malmö Tel: +46 (0)727-206-633 gallery@obra.se obra.se

Cornelia Sojdelius Gallery

Category :
Cornelia Sojdelius Gallery Cardellgatan 6 114 36 Stockholm +46 70-8173994 cornelia.sojdelius@gmail.com corneliasojdeliusgallery.com