FEAGA (The Federation of European Art Gallery Association) är den internationella sammanslutningen av galleriförbund i Europa. Utmärkelsen Lifetime Achievement Award för en framstående gärning inom galleriverksamhet går detta år till Galerie Nordenhake, verksamma i Berlin, Stockholm och Mexico City. Det är första gången ett svenskt galleri får denna utmärkelse. För femtonde året i rad sker utdelningen av priser i samband med öppningen av Art Basel onsdagen den 12 juni och Claes Nordenhake kommer att presenteras av Daniel Birnbaum, f d chef för Moderna Museet. Utdelningen äger rum i närvaro av Ernst Hilger, ansvarig för FEAGA-utmärkelserna, Mark Spigler, Global Director för Art Basel, och
FEAGAs styrelse.
The European Gallery Award skapades för att uppmärksamma galleriers arbete och för att framhålla deras betydelse för konsten. Claes Nordenhake öppnade sitt första galleri i Malmö 1976 med en utställning med målningar av Olle Baertling, som galleriet fortfarande representerar. År 1986 flyttade galleriet in i nya lokaler i Konstakademien i Stockholm, och år 2000 var det dags att öppna galleri även i Berlin. Invigningsutställningen presenterade verk av
Mirosław Bałka, David Hammons, Mona Hatoum och Ann-Sofi Sidén. Förra året öppnade Galerie Nordenhake ytterligare en utställningsverksamhet i Mexico City.

För mer information:
feagaoffice@gmail.com
www.europeangalleries.org
Kontaktperson Galerie Nordenhake: Ben Loveless, ben@nordenhake.com