Katarina Sjögren och Ola Gustafsson från Svenska Galleriförbundet fick 2012 stöd från Kulturbryggan för att göra en undersökning om stöd för svenska gallerier.

Under 2012 – 2014 har vi intervjuat olika aktörer på den svenska och internationella galleriscenen och träffat potentiella svenska bidragsgivare. Vårt mål har varit att presentera en möjlig modell för ett svenskt stöd för gallerier som deltar på internationella konstmässor.

Rapporten inleds med en bild av möjliga scenrior för en svensk konstnär att få ett internationellt genombrott, fortsätter med en presentation av hur internationella konstmässor fungerar i praktiken. Två svenska gallerister, med lång erfarenhet av internationellt mässdeltagande intervjuas. Rapporten fortsätter sedan med en genomgång av olika internationella modeller för stöd till galleriers mässdeltagande och fortsätter med en prislista för monterkostnader 2013. Rapporten avslutas med en tänkbar modell för svenskt stöd.

Katarina Sjögren deltog som representant för SGF vid ett branschmöte för kulturdriven export anordnad av Svenska Institutet, Tillväxtverket och Kulturrådet. Rapporten från mötet bifogas som bilaga.

Läs mer (pdf)