Meddelande från Svenska Galleriförbundet 2015
Till: Konst- och utsmyckningsansvariga inom stad, kommun och landsting
Om offentliga aktörer och konstnär / gallerisamarbete

Samarbetet mellan konstnär och galleri går ut på att galleriet representerar och på olika sätt bygger upp och stödjer konstnärens karriär och position på konstscenen. Galleriet arbetar med att marknadsföra och sälja konstnärens verk genom utställningar och ett professionellt nätverk av kontakter och kunder. Som plattform är det en viktig arena för konstnären som på så sätt får större möjlighet att leva på sin konst på marknadsmässiga villkor. Ett flertal gallerier deltar i inhemska och internationella konstmässor och andra forum för att exponera konstnärens verk till en bredare publik.

Att initiera inköpet direkt från ateljén med en konstnär som redan samarbetar med ett galleri sätter konstnären i en utsatt situation eftersom det uppmanar till avtalsbrott. Det äventyrar dessutom galleriets verksamhet och påverkar andra konstnärers framtida utställningsmöjligheter.

Svenska Galleriförbundet vill uppmana offentliga aktörer att fatta kloka policybeslut i denna fråga och att anta en policy om att göra inköp genom konstnärens galleri för att stödja konstlivet som helhet i ett långsiktigt hållbart perspektiv.