Både konstnärer och beställare behöver gallerierna, skriver Galleriförbundets ordförande Ben Loveless, apropå GP:s rapportering om hur mycket av konstnärernas arvoden som går direkt till galleristerna.

Gallerierna är en utomordentligt viktig utställningsplats för samtida konst, och arbetar långsiktigt för att föra fram konstnärer på såväl hemmaplan som i internationella sammanhang. Galleriernas finansiering utgörs helt av kommission på försäljning och vi erhåller inte något stöd från offentligt håll. Vår omfattande utställningsverksamhet – som är gratis för alla besökare – innebär att medlemmarna i vårt förbund erbjuder upp emot 400 utställningar per år som besöks av hundratusentals personer runt om i Sverige. Ladda ner artikel (pdf)