Regeringen ser inte konstens betydelse för ekonomisk utveckling

Konstlivet bestraffas av det svenska skattesystemet samtidigt som stora delar av övriga Europa ser konsten som en av de viktigaste källorna till innovationskraft och tillväxt i hela ekonomin. Sveriges globala konkurrenskraft är hotad utan ett levande konst- och kulturliv som stödjer den allt snabbare omställningen från tillverkningsindustri till kreativa näringar. Professor David Throsby, en av världens främsta forskare på sambandet mellan konst och ekonomisk tillväxt beskriver problematiken vid ett symposium på Konstakademien.

Läs mer (pdf)