Statens Kulturråd utlyser ett nytt bidrag för kulturexport inom bild- och formkonst, litteratur och dramatik samt scenkonst. Bidraget kan sökas av mellanhänder inom olika kulturområden – som förlag, gallerier, curatorer och producenter – för kostnader i samband med aktiviteter som främjar internationaliseringen av svensk konst och kultur. Det hela möjliggörs av ett samarbete med Tillväxtverket, en nationell myndighet för entreprenörskap och regional tillväxt som ligger under Näringsdepartementet.

Lär hela artikeln