Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth påstår i sin replik den 8/11 att min artikel om konstens betydelse för näringsliv och ekonomisk tillväxt riskerar att förminska konstens egenvärde.

Det är ett helt absurt påstående som motsägs av vetenskapen som tvärtom pekar på att ett blomstrande fritt konstliv har en betydligt större roll att spela för välståndsutvecklingen än vad våra politiker tycks vara medvetna om.

På tisdag 13 november kommer professor David Throsby, som är en av världens främsta forskare på området, till Konstakademien och berättar om detta förhållande och kulturministern är varmt välkommen.

Det må vara att regeringen satsar 73 miljoner på sin interna planering av vad som kan göras för kulturella och kreativa näringar och att bolagsskatt och andra skatter sänks. Men under tiden efterlyser vi en skattemässig likabehandling av svenskt konstliv som med ett politiskt penndrag stärker både konstens egenvärde och betydelse för välfärdsutvecklingen.

Björn Wetterling
Ordförande Svenska Galleriförbundet

121109