Nya kulturpolitiska strategier efterlyses

Date : 24 oktober, 2015
Svenska Galleriförbundet efterlyser nya kulturpolitiska strategier som syftar till att gynna professionella gallerier. Inom förbundet arbetar vi därför aktivt med ett lyfta fram ett antal områden där samarbetet mellan konstnär, galleri och inköpare/beställare av konst bör tydliggöras.
Läs mer...

Referat från Talking Galleries 2014

Date : 11 november, 2014
Talking Galleries är ett återkommande internationellt symposium för samtida konstgallerier som i år ägde rum för tredje gången i Barcelona. Under två dagar hålls föredrag och initieras diskussioner som fokuserar på galleriets roll i sin samtid och framtid.
Läs mer...

Kostens betydelse för ekonomisk utveckling

Date : 24 oktober, 2012
Konstlivet bestraffas av det svenska skattesystemet samtidigt som stora delar av övriga Europa ser konsten som en av de viktigaste källorna till innovationskraft och tillväxt i hela ekonomin.
Läs mer...